A4ACADEMY.PL ®

530 151 424

ul. Wygoda 8, 31-106 Kraków

 

Polityka prywatności

Ochrona prywatności danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym pragniemy Cię poinformować, w jaki sposób zapewniamy ochronę Twoich danych i jakie dane zbieramy w jakim celu.

WPROWADZENIE

Osoby korzystające z usług firmy A4academy powierzają nam swoje dane. Zobowiązujemy się zachować je w tajemnicy.

W niniejszej polityce prywatności opisano, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy i je udostępniamy, oraz jakich wyborów może dokonywać użytkownik w odniesieniu do tych informacji. Zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami. Zasady te dotyczą wszystkich użytkowników usług firmy A4academy  i jej podmiotów powiązanych oraz każdej innej osoby, która kontaktuje się z firmą A4academy lub w inny sposób przekazuje jej informacje, o ile nie wskazano inaczej poniżej.

DANE ADMINISTRATORA

Administatorem danych jest:

A4academy Sp. z o.o.

Ul. Zwierzyniecka 14/4

31-102 Kraków

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Jako dane osobowe definiujemy dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej (w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i historię płatności. A4academy przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

A4academy gromadzi dane użytkowników korzystających z usług firmy A4academy. Wśród informacji pozyskiwanych przez A4academy są:

 • Imię i nazwisko klienta
 • Adres e-mail klienta
 • Numer telefonu
 • Informacje na temat tego skąd klient dowiedział się o A4academy
 • Informacje na temat tego, przez jaki portal klient wszedł na stronę internetową A4academy
 • Ilość wizyt klienta na stronie internetowej A4academy

A4academy gromadzi dane osobowe w następujących celach:

 • aby realizować umowę z Klientem i świadczyć usługi Klientowi, w tym w celu pobierania opłat
 • aby udoskonalać usługi i produkty A4academy oraz oferować nowe usługi i produkty A4academy (pod warunkiem uzyskania zgody Klienta na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną);
 • aby poprawiać jakość świadczonych usług i zarządzać wydajnością A4academy, w tym do zbierania opinii o usługach i produktach A4academy;
 • aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zapobiegać czynom karalnym i je wykrywać;
 • w celach rekrutacyjnych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI KLIENTÓW

A4academy przetwarza dane osobowe Klientów samodzielnie w charakterze administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 104 poz. 926 ze zm.) lub za pośrednictwem usługodawców działających na zlecenie A4academy (w oparciu o pisemną umowę przetwarzania danych osobowych), o ile służy to realizacji umowy zawartej z Klientem. Dane Klienta mogą być również udostępniane uprawnionym organom państwowym, w szczególności w celu wyjaśnienia czynów karalnych.

PRAWA KLIENTA

Prawo do informacji

Klient ma prawo do informacji, jakie dotyczące go dane osobowe zgromadził A4academy.

Prawo do sprostowania, sprzeciwu oraz bycia zapomnianym

Klient ma prawo wglądu w swoje dane i ich sprostowania (m.in. aktualizacji niepełnych, niepoprawnych i nieaktualnych danych osobowych) oraz żądania ich usunięcia. Klient ma prawo zażądać od A4academy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, a także prawo do żądania natychmiastowego usunięcia danych z systemu.

Prawo do przeniesienia

Klient ma prawo przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od A4academy zaprzestania przetwarzania danych osobowych może się zdarzyć, że A4academy nie będzie mógł dalej świadczyć usług Klientowi.

PLIKI COOKIES

Niektóre części naszej strony internetowej korzystają z ciasteczek, czyli cookies. Są to niewielkie, nieszkodliwe pliki tekstowe, zapisywane przez Twoją przeglądarkę na komputerze. Strona internetowa A4academy wykorzystuje pliki cookie m.in. aby zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, które wykorzystywane są w celu dostosowania oferty do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoja prywatność, ponieważ pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.

Korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie jest możliwe także bez ciasteczek. Możesz wybrać takie ustawienia przeglądarki, aby informowała Cię o ciasteczkach, akceptowała je bądź odrzucała.

GOOGLE

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc. („Google”) służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics używa tzw. ciasteczek, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej. Zebrane za pomocą ciasteczek informacje są z reguły wysyłane na serwer Google do USA i tam zapisywane.

Jeżeli na tej stronie uruchomiona jest opcja anonimizacji adresu IP, Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych sygnatariuszy Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przesyłany przez Google do USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy Twojego sposobu korzystania z tej strony, sporządzania raportów na temat Twojej aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej i użytkowaniem internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować funkcję zapisywania ciasteczek, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; pamiętaj jednak, że w przypadku zablokowania ciasteczek możesz nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz także zablokować rejestrację danych tworzonych z wykorzystaniem ciasteczek i dotyczących Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych osobowych).

Pragniemy Cię poinformować, że na niniejszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics korzysta z kodu „gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje, że adresy IP są rejestrowane w sposób zanonimizowany (tzw. maskowanie IP).

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o nich użytkowników za pośrednictwem e-maili. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.

Masz pytania odnośnie naszej polityki prywatności?

Zapraszamy do kontaktu pocztą elektroniczną na adres biuro@a4academy.pl